Rabu, 18 Juli 2018 12:10:23 WibANGGOTA DEWAN

PERIODE DEWAN :

HJ. NUR'AENI. S.SOS., M.Si
YOYON SUJANA, SE
A. H. YANSEN TAMBUNAN
H. ABAS
H. IMANNUDIN SUDIRMAN KARIS S, SOS
HERRY RUMAWATINE, SH.MAP
ISHAK SIDIK, SE
UBAIDILLAH, S. Pdi
Ir. H. TUBAGUS LUAY SOFHANI
IR. H. AHMAD FAUZI
HADI SAFARI
H. ISKANDAR, S.Ag
HJ. ADE YULIASIH, SH. MKN
H. M. SAYUTI, S. SOS.I
H. YAYAT SUPRIATNA HS
Dra. HJ. MUFLIKHAH, M. SI
H. M. NAJIB HAMAS , SE. MM
Drs. H. SAUKATUDIN, Mpd
BUDI PRAJOGO, SE, M. AK
Ir. H. MUHAMAD BONNIE MUFIDJAR, MSI

PIMPINAN DPRD

AGENDA

Top